Ank Bijleveld, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

"De overheid is nog zoekende naar de juiste koers en richting. Belangrijk is een brede kijk op dienstverlening die redeneert vanuit de klant en waarbij digitalisering instrumenteel is."
Lees het hele interview

Arjan van Gils, Voorzitter Vereniging van Gemeentesecretarissen en gemeentesecretaris Rotterdam:

"Innovatie komt vooral vanuit leiderschap. De echte vernieuwing ontstaat als je mensen consequent van buiten naar binnen denken"
Lees het hele interview

Agnes Jongerius, Voorzitter Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV:

"Meer vraaggestuurd gaan werken is mooi maar dan moet je wel je klanten kennen. Mij valt op hoe weinig de overheid haar klanten kent. "
Lees het hele interview

David Jongen, Raad van Bestuur uitkeringsinstantie UWV:

"Er is nog geen duidelijke visie en nauwelijks geld om mensen te verleiden tot serieuze vernieuwingen"
Lees het hele interview

Erik Staal, Algemeen Directeur en bestuurder Vestia Groep :

"De nationale overheid moet gemeenten de weg wijzen naar een goede mix van gezamenlijk optreden mèt eigen beleidsruimte, en de gemeenten moeten inzien dat daar heel erg veel winst ligt"
Lees het hele interview

Tjeerd Herrema, Wethouder Amsterdam:

"Als individuele dienstverlening gebruik maakt van centraal georganiseerde hulpmiddelen zoals een klantmanagementsysteem, komt uiteindelijk tijd en geld vrij om te besteden aan de klanten die dat nodig hebben. Dat betekent een absolute verlichting in de beladen bestuurslagendiscussie."
Lees het hele interview

Annemarie Jorritsma, Voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten en Burgemeester van Almere:

"De grootste uitdaging is afscheid nemen van bestaande structuren en machtsdenken"
Lees het hele interview

Martin van Rijn, Voorzitter Raad van Bestuur PGGM:

"Geloof in de koers die je inzet, en dan is het gewoon een kwestie van doorzetten en problemen niet uit de weg gaan"
Lees het hele interview

Erry Stoové, Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank:

"Pas op voor sjabloondenken. Echt leiderschap zoekt en vindt vernieuwingen op een natuurlijke manier"
Lees het hele interview

Guido van den Boorn, voormalig gemeentesecretaris Haarlemmermeer:

"Veel leidinggevenden besteden teveel energie aan alles zelf helpen uitdokteren. Je moet juist uitnodigen, ruimte geven, vertrouwen geven, gelijkwaardigheid tonen. Daar worden mensen sterk van."
Lees het hele interview

Mike Leers, Voorzitter Raad van Bestuur CZ groep:

"De zorgverzekeraar moet het doen zonder de verleiding, en dan kun je alleen winnen met een absolute passie voor je vak en de klant"
Lees het hele interview

Alex Lambregts, Voorzitter Vereniging Directeuren Publieksdiensten:

"Overheidsmanagement heeft in het (nabije) verleden vooral geredeneerd vanuit de uitvoering van regelgeving; de managementopdracht werd niet direct gezien als 'het runnen van je business'. "
Lees het hele interview