Doorbraak in dienstverlening
"Als het de helft van mijn boete scheelt, zou ik heus aan die actie meedoen"


Klik op de link hieronder om het betreffende document te openen.

Het akkoord (PDF)


Op 4 juli 2013 hebben 45 topbestuurders uit alle delen van de publieke sector een samenwerking akkoord gesloten met Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over de vernieuwing van de publieke sector. Het akkoord werd gesloten tijdens het symposium 'Doorbraak in Dienstverlening', dat plaatsvond bij de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen. Ondertekenaars van het akkoord zijn onder andere het UWV, het RDW, KING, SVB, NVVB, BZK en 27 gemeenten, waaronder de G4, Haarlem, Alkmaar, Almere, Maastricht, Enschede en Deventer. Ook jeugdzorgleveranciers zoals Parlan en Spirit Amsterdam en het onderwijs waren vertegenwoordigd.

Deze partijen gaan, onder meer inspelend op de digitalisering waarvoor het kabinet dit najaar een "Roadmap" opstelt, vernieuwingen doorvoeren in hun beleidsuitvoering en in organisatie en samenwerking. Zij vinden dat de publieke sector toe is aan nieuwe en verdergaande vormen van samenwerking, omdat daarmee zowel efficiency als beleidseffectiviteit wordt verbeterd.

Er zijn concrete vernieuwingsinitiatieven op gang gebracht op gebied van informatievoorziening, belastingen, parkeren, Wmo, jeugdzorg en ruimtelijk beleid. De bestuurders hebben afgesproken dat zij in december een uitvoeringsagenda vaststellen die het akkoord verder handen en voeten geeft.Gert-Jan Buitendijk, namens Minister Plasterk


Erik Gerritsen, dagvoorzitter en bestuurder BJAA